fbpx

Tag Archives: สีปลอดสารพิษ

ทำไมต้องพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก (Fine-Motor Development Activities) หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาให้ทำงานอย่างประสานสัมพันธ์ที่ดี กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กสำคัญอย่างไร? เด็กในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา แต่พัฒนาการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย [...]

วิทยาศาสตร์กับความไม่ธรรมดาของสี

           เมื่อพูดถึง สี ทีไร สิ่งที่หลายๆคนนึกถึงคงไม่พ้น แท่งสีที่วางเรียงอัดแน่นในกล่อง สีสันสดใสเชิญชวนให้ใช้งาน แล้วเคยสงสัยกันไหมว่า กว่าเราจะได้สีแต่ละแท่งมาได้นั้น มีต้นกำเนิดมาอย่างไร และเกี่ยวพันกับวิทยาศาสตร์แค่ไหน [...]